CXN_122918_13 988_ Lời xin lỗi của cá nhân Châu Xuân Nguyễn (aplogised re. fake news on 3D owed 1200 billion) : Trần Bắc Hà khai Ba Dũng thiếu nợ “đánh bạc” 1.200 tỷ: Dấu chấm hết của Anh Ba Kiê n Giang?

CXN_122918_13 988_

Lời xin lỗi của cá nhân Châu Xuân Nguyễn (aplogised re. fake news on 3D owed 1200 billion) : Trần Bắc Hà khai Ba Dũng thiếu nợ "đánh bạc" 1.200 tỷ: Dấu chấm hết của Anh Ba Kiên Giang?
xx
Châu Xuân Nguyễn
xx
CXN chỉ đăng những bài nói lên sự thật, khi biết bài nào láo thì luôn luôn ngay lập tức kéo xuống ngay giây phút CXN biết nó là láo. CXN có nhiều ng làm việc cho CXN với tiêu chỉ đó. CXN có đưa hướng dẫn rằng trang Phạm Viết Đào là trang tin tưởng dc, cứ lên này, khi chú kiểm tra nếu là láo thì chú kéo xuống.
xx
Nhưng không ngờ bác Phạm Viết Đào đem bài của Kami lên 9giong5 nói trong You-tube là giọng của kami (trong hơn 1 năm 2011, CXN nói chuyện qua tel với Kami nên CXN biết rất rõ giọng của kami). Bài này kami câu view trắng trợn nhưng hơn 600 ngàn ng hụt hẫng.
xx
Khi khám phá ra CXN kéo bài của mình xuống nhưng quá nhiều trang đã đăng lại nên CXN ko thể nào gỡ xuống hết.
xx
Châu Xuân Nguyễn xin gửi lời xin lỗi tới cộng đồng mạng vì đã đăng 1 bài toàn láo xạo, bịp bợm của kami
xx
Trân Trọng,
Châu Xuân Nguyễn
29.12.18

xxxxxxx

https://nvphamvietdao5.blogspot.com/2018/12/tran-bac-ha-khai-ba-dung-thieu-no-anh.html

Trần Bắc Hà khai Ba Dũng thiếu nợ "đánh bạc" 1.200 tỷ: Dấu chấm hết của Anh Ba Kiên Giang?

tr%25E1%25BA%25A7n%2Bb%25E1%25BA%25AFc%2Bh%25C3%25A0%2Bkhai%2Bg%25C3%25AC%2Bthem.png

Sau 48 tiếng bị bắt, Hùm xám Trần Bắc Hà đã chấp nhận khai hết về Ba Dũng với điều kiện phải đảm bảo mạng sống. Chi tiết, Anh Ba Kiên giang thiếu nợ 1.200 tỷ do đánh bạc được cho là dấu chấm hết của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng?

https://www.youtube.com/watch?v=urF_cqhUsfw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s