Đối luận LIVE: Nghị viên Tài Đỗ – ông Ngô Kỷ- Những chuyện cần hỏi & cần trả lời…

Đối luận LIVE: Nghị viên Tài Đỗ – ông Ngô Kỷ- Những chuyện cần hỏi & cần trả lời…

https://www.youtube.com/watch?v=m8nQzpmxvEI

Đối luận LIVE: Nghị viên Tài Đỗ – ông Ngô Kỷ

youtube.png

Đối luận LIVE: Nghị viên Tài Đỗ – ông Ngô Kỷ

Những chuyện cần hỏi & cần trả lời…

Những chuyện cần hỏi & cần trả lời…

Kính thưa Quý Đồng Hương và Các bạn Facebookers mến,

Hôm nay Livestream lúc 5 giờ chiều thứ Hai Cal, tức 7 giờ sáng Thứ Ba Việt Nam, xin lỗi đã không thông báo trước vì không muốn phe Phát Bùi và Phan Kỳ Nhơn biết, để rồi chúng làm “kỳ đà cản mũi,” áp lực Nghị viên Tài Đỗ hủy bỏ (cancel) buổi Hội Luận, do đó tôi phải giữ “bí mật” cho đến giờ lên net, chính vì vậy mà một số Facebookers không biết Livetream “đặc biệt” hôm nay để theo dõi, mong các bạn thông cảm vì vấn đề cần “bảo mật” thông tin, ha ha!!

Vì hôm nay tới 5 cái máy Livestream cùng lúc, và một dàn máy professional (gồm 4 máy movie camera) quay, do đó vấn đề kỹ thuật, đặc biệt âm thanh, internet bị trở ngại, khiến âm thanh của Livesteam Ky bị nhỏ tiếng và bị cắt thành 2 phần.

Để quý vị và các bạn theo dõi trọn vẹn buổi Hội Luận dài 2 giơ 27 phút này, với hình ảnh rõ ràng và âm thanh tốt, xin mời quý vị và các bạn bấm vào Link Youtube của phobolsatv để thưởng lãm buổi Hội Luận “hot” và rất “lý thú” này. Tôi xin dành quyền phán xét và nhận định cho quý vị và các bạn. Có ý kiến gì, xin hãy comment. Ngô Kỷ
https://www.youtube.com/watch?v=m8nQzpmxvEI
Đối luận LIVE: Nghị viên Tài Đỗ – ông Ngô Kỷ
Những chuyện cần hỏi & cần trả lời…

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=273741953576174&set=pcb.273740416909661&type=3&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARCooiDbpUA1kfP6olonEica3JtUp57LSxBT-g9w35RD0rpZzEswOuhOSO3gjLJW3hs03CLUbikFWy39

Mời vào Facebook Ky Ngo:

Ky Ngo
https://www.facebook.com/ngo.kyusa

facebook.png

Ky Ngo

Ky Ngo is on Facebook. Join Facebook to connect with Ky Ngo and others you may know. Facebook gives people the p…Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s