Thị Trưởng Tạ Đức Trí thắng lớn, NV. Tà i Đỗ, Vg.Phát Bùi, Phan Kỳ Nhơn thua đậm.

Thị Trưởng Tạ Đức Trí thắng lớn, NV. Tài Đỗ, Vg.Phát Bùi, Phan Kỳ Nhơn thua

Thị Trưởng Tạ Đức Trí thắng lớn, NV. Tài Đỗ, Vg.Phát Bùi, Phan Kỳ Nhơn thua
https://www.youtube.com/watch?v=S34kq5QEGDo&feature=youtu.be

youtube.png

Thị Trưởng Tạ Đức Trí thắng lớn, NV. Tài Đỗ, Vg.Phát Bùi, Phan Kỳ Nhơn thua

Ngô Kỷ tường thuật: Họp Hội Đồng Thành Phố Westminster thứ Tư 27/3/19: Kết quả Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Tr…

Ngo Ky
Published on Mar 28, 2019

Ngô Kỷ tường thuật: Họp Hội Đồng Thành Phố Westminster thứ Tư 27/3/19: Kết quả Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí thắng lớn, “không rút lại” “không hủy bỏ” Nghị Quyết Khen Tặng Diễn Viên Ngô Thanh Vân, vì Thị Trưởng Tạ Đức Trí làm Nghị Quyết “đúng luật” Thành Phố. Phe Nghị viên Tài Đỗ, Việt gian Phát Bùi, Việt gian Phan Kỳ Nhơn, Việt gian Đoàn Trọng và bè lũ bị thất bại và thua nặng nề, ôm đầu máu nhục nhã vô cùng.

Ngô Kỷ tường thuật: Họp Hội Đồng Thành Phố Westminster thứ Tư 27/3/19 có kết quả như sau:

1) Mục 8.1: Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ trong đệ trình Nghị Quyết Xây Tượng Đài

Hoàng Sa trong Công Viên Tự Do “Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ”, do Hội Hải Quân Cửu Long tài trợ chi phí, kết quả tất cả đồng ý 5/0.

2) Mục 8.3: Nghị viên Tài Đỗ yêu cầu Hủy Bỏ Nghị Quyết Khen Tặng Diễn Viên Ngô Thanh Vân, kết quả bị thất bại, vì chỉ có “2 phiếu đồng ý” là Nghị viên Tài Đỗ và Nghị viên Sergio Contreras đồng ý, nhưng bị “3 phiếu không đồng ý” là Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, Nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Nghĩa là không có chuyện hủy bỏ hay thu hồi Nghị Quyết Khen Tặng Diễn Viên Ngô Thanh Vân.

Đây cũng là thất bại ê chề cho bọn Việt gian Phát Bùi, Việt gian Phan Kỳ nhơn, Việt gian Đoàn Trọng và bè lũ Việt gian lâu nay muốn tấn công, bêu xấu, nhục mạ, hạ uy tín Thị Trưởng Tạ Đức Trí.

30 Mục 8.5: Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí đệ trình Nghị Quyết Lên Tiếng Chống Đối Các Viên Chức Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam (Cộng sản Việt Nam) và các đảng viên Cộng Sản Việt Nam đến Hoa Kỳ, kết quả tất cả đồng ý 5/0

Kính thưa Quý Đồng Hương và Các Bạn Facebookers,

Thằng Việt gian Phát Bùi lợi dụng việc Thị Trưởng Tạ Đức Trí tặng Bằng Khen cho diễn viên Ngô Thanh Vân nên hắn ồn ào phản đối để “đánh bóng” rằng hắn chống cộng mạnh mẽ, nhằm “khỏa lấp” các tội lỗi của hắn, trong đó có việc phản quốc đi thông đồng, cấu kết với Việt cộng, Tàu cộng trong quá khứ, mà bằng chứng rành rành ai cũng đã thấy rõ. Bây giờ hắn lợi dụng danh nghĩa Cộng Đồng để đánh phá, sỉ nhục Thị Trưởng Tạ Đức Trí nhằm hạ uy tín, giá trị một vị dân cử “chính trị chống cộng” mạnh mẽ và quan trọng nhất tại hải ngoại, vì nằm ngay thủ đô tỵ nạn Little Saigon.

Mưu mô bẩn thỉu, hạ cấp, thân cộng của Việt gian Phát Bùi đã bị Thị Trưởng Tạ Đức Trí khinh bỉ, coi thường, do đó lá thư của Việt gian Phát Bùi gởi đã bị “vất vào thùng rác” chẳng có giá trị gì cả. Tôi thách thằng Việt gian Phát Bùi mà “áp lực” được Thị Trưởng Tạ Đức Trí thu hồi lại cái Bằng Khen, thì tôi nhận thua cuộc và bỏ xứ ra đi. Quả đúng là thằng vô liêm sỉ và vô loại. Tôi trích lá thư tiếng Việt của thằng Việt gian Phát Bùi ra đây, để các bạn thấy dã tâm và trò dơ dáy, bẩn thỉu, dị hợm của hắn. Đúng là thằng bưng bô cộng sản phá hoại cộng đồng.(Ngô Kỷ)

Thư Việt gian Phát Bùi gởi Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Hội Đồng Thành Phố Westminster đòi hỏi hủy bỏ, thu hồi Nghị Quyết Khen Tặng Diễn Viên Ngô Thanh Vân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s