Ngô Kỷ, Chris Phan, LS. Nguyễn Quốc Lân lên án Phát Bùi phá hoại cộng đồng chống cộng 4-4-19

Ngô Kỷ, Chris Phan, LS. Nguyễn Quốc Lân lên án Phát Bùi phá hoại cộng đồng chống cộng 4-4-19

Ngô Kỷ, Chris Phan, LS. Nguyễn Quốc Lân lên án Phát Bùi phá hoại cộng đồng chống cộng 4-4-19

https://www.youtube.com/watch?v=YgkFSE8ore4

youtube.png

Ngô Kỷ, Chris Phan, LS. Nguyễn Quốc Lân lên án Phát Bùi phá hoại cộng đồ…

Ngô Kỷ, Chris Phan, LS. Nguyễn Quốc Lân lên án Phát Bùi phá hoại cộng đồng chống cộng 4-4-19

Thông Báo của Phát Bùi lên án Thị Trưởng Tạ Đức Trí và chụp mũ Thị Trưởng Tạ Đức Trí thi hành nghị quyết 36 CSVN. Đây là trò chụp mũ đê tiện và hèn hạ của Phát Bùi muốn lợi dụng vấn đề để trả thù tư thù, và tranh chấp thế lực chính trị.

Ngô Kỷ và Mỹ Linh hội luận việc Thị Trưởng Tạ Đức Trí trao Bằng Khen Ngô Thanh Vân

Phát Bùi ủng hộ, trao Bằng Tuyên Dương cho Tổ Chức CHS tội phạm lừa đảo 25 triệu đô la

Ngô Kỷ và Mỹ Linh hội luận việc Thị Trưởng Tạ Đức Trí trao Bằng Khen Ngô Thanh Vân

https://www.youtube.com/watch?v=Qwn96npd95s&feature=youtu.be

youtube.png

Ngô Kỷ và Mỹ Linh hội luận việc Thị Trưởng Tạ Đức Trí trao Bằng Khen Ngô…

Ngô Kỷ và Mỹ Linh hội luận về vấn đề Thị Trưởng Tạ Đức Trí trao Bằng Khen cho Diễn Viên Ngô Thanh Vân trên đài V…

Published on Mar 30, 2019

Ngô Kỷ và Mỹ Linh hội luận về vấn đề Thị Trưởng Tạ Đức Trí trao Bằng Khen cho Diễn Viên Ngô Thanh Vân trên đài VNA-TV 57.3 ngày 29/3/19. Nhận điện thoại ý kiến trực tiếp từ khán thính giả LIVE gọi vào. Dài 2 giờ

Phát Bùi ủng hộ, trao Bằng Tuyên Dương cho Tổ Chức CHS tội phạm lừa đảo 25 triệu đô la
https://www.youtube.com/watch?v=JQ_AvDQpjww&t=1209s

youtube.png

Phát Bùi ủng hộ, trao Bằng Tuyên Dương cho Tổ Chức CHS tội phạm lừa đảo …

Ngô Kỷ tố cáo Việt gian Phát Bùi ủng hộ, quảng cáo, trao Bằng Tuyên Dương cho Tổ Chức CHS lừa đảo cộng đồng Việt…

Ngo Ky
Published on Mar 29, 2019

Ngô Kỷ tố cáo Việt gian Phát Bùi ủng hộ, quảng cáo, trao Bằng Tuyên Dương cho Tổ Chức CHS lừa đảo cộng đồng Việt Nam 25 triệu đô la. Phát Bùi “cay cú” và “ôm đầu máu” vì “không hạ bệ” được Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí vì 3 vị này làm hợp lệ, hợp pháp, không có gì sai trái. Ba vị này vừa thông qua 2 Nghị Quyết “Xây Tượng Đài Tưởng Niệm Hoàng Sa,” và “Lên Tiếng Phản Đối Các Viên Chức Cộng Sản Việt Nam và Đảng Viên Cộng Sản Việt Nam Đên Hoa Kỳ.” Đây là một thành công chính trị lớn lao cửa Cộng Đồng Tỵ Nạn Hải Ngoại, và là gáo nước lạnh tạt vào mặt bọn lãnh đạo CSVN, Việt gian Phát Bùi và đồng bọn. Livestream Ngô Kỷ và Chris Phan thực hiện 28/3/19

Phát Bùi tặng Bằng Tuyên Dương cho Tổ Chức CHS vào ngày 14 tháng 9 năm 2018, đang bị FBI bắt và truy tố ra Tòa vìmang tội lường gạt 25 triệu đô la của người Việt tại Little Saigon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s